مقاله،علمی،تحقیق،پروژه پژوهش،دانلود،درسی،کشاورزی سمینار،همایش،ISI
Google

در اين وبلاگ

 

12 : بررسی کشت مخلوط و تک کشتی یونجه یکساله و تاثیر آن بر عملکرد بیولوژیک و بانک بذر خاک در شرایط دیم

3514

13 : بررسی اثر تراکم بوته و مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد پیاز خوراکی در منطقه جیرفت

3515

1 : تاثیر رژیم نوری بر رشد، بقا و پارامترهای تغذیه ای لارو نورس قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

3516

2 : کیست های مادرزادی کبد در گاو (اولین گزارش از ایران)

3517

3 : بررسی اثر غلظت های مختلف عنصر منیزیم بر میزان رشد و بیوماس جلبک سبز Chlorella vulgaris

3518


4 : بررسی میزان آلودگی لاشه گاوهای کشتارشده در کشتارگاه شهرکرد به سارکوسیست

3519

5 : شناسایی و بررسی ماهیان رودخانه مزدقان ساوه

3520

6 : ارزیابی اسپرم قزل آلا در مرکز تکثیر نمرود

3521

7 : مشاهدات هیستومورفومتریک روی تکامل پانکراس در گوسفند ماده

3522

8 : تاثیر استحصال زهر روی برخی از خصوصیات رفتاری و تولیدی کلنی های زنبور عسل و مقایسه دستگاه های استحصال زهر ساخت ایران

3523

9 : بررسی و مقایسه کیفیت ژلاتین اسیدی و قلیایی پوست و باله کپور فیتوفاگ با منابع دیگر

3524

10 : بررسی ترکیبات شیمیایی تفاله گلاب گیری و امکان سیلو کردن آن با استفاده از مواد افزودنی

3525

11 : مقایسه جمعیت میکروبی شکمبه با مصرف علوفه خشبی در گاوهای سیستانی و هولشتاین

3526

12 : شناسایی گرده های موجود در عسل های حوضه آبخیز نوررود مازندران

3527

13 : اثر شرایط مختلف شستشو بر ترکیب شیمیایی و خواص تولید ژل سوریمی کیلکای آنچوی (Clupeonella engraulformis)

3528

14 : ایجاد کلنی خوکچه هندی فاقد مو و مطالعه شاخص های بیولوژیک آن

3529

15 : تاثیر ویتامین C بر برخی پارامترهای رشد، نرخ بازماندگی و شاخص کبدی در فیل ماهیان (Huso huso) جوان پرورشی

3530

1 : مقایسه رویش و ویژگی های کیفی جنگل کاری های خالص و آمیخته صنوبر دلتوییدس (کلن 77.51) و توسکای ییلاقی

3531

2 : بررسی نقش مدیریت در تنوع زیستی گونه های چوبی در منطقه جنگلی فندقلوی اردبیل

3532

3 : بررسی زادآوری راش در حفره های طبیعی جنگل های اسالم

3533

4 : تولید گیاهک های سرخدار (Taxus baccata) با استفاده از کشت درون شیشه ای و نجات رویان

3534

5 : پهنه بندی خطر سیل با استفاده از مدل های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی (مطالعه موردی طالقان رود)

3535

6 : پیش بینی فصلی جریان رودخانه های دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص های اقلیمی

3536

7 : بررسی ترکیب و خواص ضدمیکروبی اسانس آویشن شیرازی (Zataria mulrifolra)

3537

8 : بررسی قابلیت به کارگیری و ارزیابی روش های تهیه هیدروگراف واحد مصنوعی دربرآورد سیلاب در حوزه آبخیز سیخوران استان هرمزگان

3538

9 : بررسی میکروموروفولوژی دو جنس Anchusa L. وNone Medicus از طایفه Boragineae، تیره Boraginaceae درایران

3539

10 : بررسی خصوصیات بوم شناختی Agropyron cristatum در پارک ملی گلستان

3540

11 : بررسی تاثیر روش های مختلف آبیاری بر استقرار گونه های درختی مثمر و غیرمثمر در مناطق بیابانی

3541

12 : بررسی زنده مانی نهال های چنار تولید شده از قلمه های مختلف

3542

13 : فیلوژنی بخشه Malacothrix از جنس گونه (Astragalus L.) براساس صفات ریخت شناسی در ایران

3543

1 : جداسازی قارچ Rhizoctonia solani Kuhn عامل پوسیدگی طوقه گل شب بو در گلخانه های اصفهان

3544

2 : بررسی تاثیر آبیاری قطره ای (Tape) بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند

3545

3 : تاثیر pH محلول غذایی بر جذب آهن توسط چهار رقم انگور (.Vitis vinfera L)

3546

4 : بررسی تغییرات مقدار ماده آلی در اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

3547

5 : تخمین تابع تولید گندم و بهینه سازی کم آبیاری و نیتروژن

3548

6 : بررسی انباشتگی سرب و اثر آن بر محتوای کلروفیل، آهن و کلسیم در دو رقم کلزا (.Brassica napus L)

3549

7 : بررسی و مقایسه وضعیت عناصر غذایی خاک با تاکید بر K, P, N در اراضی کشاورزی و مرتعی (مطالعه موردی در استان کرمانشاه)

3550

8 : بررسی تاثیر مصرف نیتروژن در شرایط کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا

3551

9 : بررسی صفات مهم در قدرت رقابتی گندم (Triticum aestivum) در مقابل علف هرز چاودار (Secale cereale)

3552

10 : ارزیابی کارایی مصرف نور، ضریب استهلاک نوری و دریافت تابش در ارقام مختلف لوبیا چشم بلبلی، ماش و لوبیا قرمز در کشت دوم

3553

11 : ارایه الگویی برای سازماندهی و مدیریت پروژه های مهندسی مجدد

3554

12 : بررسی امکان کشت پاییزه چغندرقند ارزوئیه (استان کرمان)

3555

13 : ریز غده زایی سیب زمینی با استفاده از مواد جایگزین ارزان قیمت به روش In vitro

3556

1 : بررسی آلودگی به نماتود همونکوس در گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه شهرکرد (ایران)

3557

2 : بررسی سرولوژیک بروسلوز در شترهای کشتارشده در کشتارگاه نجف آباد

3558

3 : بررسی چند شکلی موجود در ناحیه اینترون دو ژن لپتین (Leptin) گاو نژاد سرابی

3559

4 : گزارش اولین وقوع آکانتوسفالوزیس ناشی از Pomphorhynchus laevis در استخرهای پرورشی قزل آلای رنگین کمان ایران

3560

5 : مطالعه مورفولوژی و مورفومتری عقده های لنفاوی مهم گاو در بازرسی گوشت

3561

6 : بررسی تاثیر ناتامایسین در افزایش مدت ماندگاری پنیر فتای UF

3562

7 : مطالعه سرولوژیکی آلودگی به ویروس لکوز گاوی (BLV) در گاوهای اهواز

3563

8 : بررسی کوکسیدیوز در تعدادی از مزارع پرورش مرغ تخمگذار شهرستان مشهد

3564

9 : شناسایی و تشخیص باکتریوسین تولید شده توسط (Lactobacillus acidophilus (RN78 جداشده از پنیر محلی

3565

10 : مطالعه اثرات نماتود کشی قارچ Arthrobotrys robusta بر روی نوزاد نماتودهای ریوی گوسفند در شرایط آزمایشگاهی

3566

11 : تعیین مقادیر مرجع برخی از غیرالکترولیت های سرم خون ماهی قره برون

3567

12 : بررسی چند شکلی پروتیین های خون و صفات مورفولوژیک مرغان بومی ایران

3568

13 : مطالعه هیستولوژی و هیستوشیمی کبد اسبچه خزر از نظر میزان گلیکوژن کبدی

3569

14 : وضعیت اپیدمیولوژیکی اکینوکوکوزیس/ هیداتیدوزیس دامی در شهرستان ارومیه

3570

15 : استفاده از عصاره دانه گیاه Azadiranhat indica علیه مژکداران تک سلولی مهاجم در محیط پرورش متراکم جلبک تک سلولی Dunaliella tertiolecta

3571

16 : گزارش دو مورد آماس اسپتیک در اندام حرکتی شترمرغ های پرورشی اطراف تهران

3572

17 : انتشار جغرافیایی بیماری های قارچی (با عامل Aspergillus fumegatus, Aspergillus flavus, Ascosphaera apis) در کندوهای زنبور عسل استان گلستان

3573

18 : بررسی آلودگی (Haemoproteus columbae) در کبوتران شهرستان های مشهد و شیروان

3574

1 : تعیین مناسب ترین زمان جنگل کاری با گونه بلندمازو(Quercus castaneifolia) در گیلان

3575

2 : امکان سنجی گروه بندی هیدرولوژیکی سازنده های زمین شناسی در حوزه آبخیز سفید رود

3576

3 : کارایی هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژی و مقایسه آن با هیدروگراف های مصنوعی اشنایدر، مثلثی و SCS در حوزه آبخیز کسیلیان

3577

4 : بررسی اثر دفعات و نحوه تیغ زنی در زمان های مختلف بر میزان استحصال کتیرا در گون سفید (Astragalus gossypinus)

3578

5 : بررسی گیاه- اقلیم شناختی حوضه زاینده رود

3579

6 : جوامع گیاهی و نقشه جامعه شناسی گیاهی منطقه حفاظت شده امیرکلایه

3580

7 : تاثیر نوع خاک، رژیم آبیاری و وجین روی تولید نهال سرو زربین در نهالستان شهر پشت نوشهر

3581

8 : بررسی فلوریستیک و تعیین اشکال زیستی گیاهان منطقه حفاظت شده خان گرمز در استان همدان

3582

9 : خصوصیات آناتومیکی 5 گونه درمنه (Artemisia) در شمال ایران

3583

10 : تجزیه علیت در صفات موثر بر اسانس در سه گونه از آویشن

3584

11 : بررسی پتانسیل ذخیره کربن در جنگل کاری های اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) و آکاسیا (Acacia salicina Lindl) در مناطق غربی استان فارس

3585

1 : بررسی روش های شکست خواب و جوانه زنی بذر گیاه روناس (Rubia tinctorum)

3586

2 : ارزیابی اثر آبیاری محدود و زمان برداشت ریشه روی عملکرد و برخی خصوصیات کیفی چغندرقند

3587

3 : اثرات کاربرد باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) بر عملکرد ذرت علوفه ای

3588

4 : مکان یابی ژن های کنترل کننده صفات مورفولوژیکی در یک جمعیت لاین های اینبرد نوترکیب (RIL) خردل وحشی در شرایط تنش خشکی

3589

5 : بررسی روش های مختلف شکستن خواب غده های بذری سیب زمینی

3590

6 : تعیین عوامل موثر بر مشارکت مرتعداران در تعاونی های مرتع داری استان کردستان

3591

7 : تاثیر میدان مغناطیسی ایستا بر متابولیسم برخی از ترکیبات فنلی در گیاه کلم قرمز (Brassica oleracea L.cv. Saccata)

3592

8 : اثر عمق کشت و کشت بذر با غلاف و بدون غلاف بر بانک بذر خاک و زادآوری طبیعی یونجه های یکساله

3593

9 : تجزیه پایداری عملکرد دانه و بررسی روابط صفات در لاین های امید بخش گندم نان در گرگان

3594

10 : استفاده از تکنیک پلیت کردن بذر به منظور تاخیر در فرآیند جوانه زنی در گیاه یونجه .Medicago sativa L

3595

11 : نقش حفاظتی آسکوربیک اسید در مقابل تنش اکسیداتیو ناشی از نیکل در گیاه سویا

3596

12 : تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار ژنوتیپ چغندرقند (Beta vulgaris)

3597

13 : بررسی خصوصیات جدایه های باکتری عامل پژمردگی سیب زمینی در جنوب استان کرمان

3598

1 : روند تغییرات شاخص های خونی در خلال آلودگی تجربی رت ها به Toxoplasma gondii

3599

2 : اولین گزارش از گونه Parascolopsis baranesi در دریای عمان

3600

3 : بررسی پراکنش و فراوانی پلانکتون های گیاهی خور باهوکلات

3601

4 : بررسی اثر تراکم بر رشد و ضریب تبدیل خوراک ماهی قزل آلای رنگین کمان

3602

5 : بررسی میزان آلودگی میکروبی شیر خام و عوامل فصلی موثر بر آن در استان لرستان

3603

6 : بررسی تاثیر متابولیت های Propionibacterium shermanii بر ویژگی های حسی و ماندگاری پنیر فتای UF

3604

7 : مقایسه عملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های تنظیم شده براساس اسیدهای آمینه کل و قابل هضم

3605

8 : استفاده از میوه بلوط تانن گیری شده در جیره های غذایی جوجه های گوشتی

3606

9 : زیست شناسی تولید مثل ساردین سند (Saradinella sindensis) در آب های ساحلی منطقه جاسک

3607

10 : مطالعه روند تجزیه پذیری پروتیین کنجاله منداب فرآیند نشده و تف داده شده در شکمبه گاو با روش کیسه های نایلونی و الکتروفورز ژل پلی آکریلامید

3608

11 : تحلیل کارآیی و سوددهی واحدهای پرورش جوجه گوشتی استان همدان

3609

12 : اثرات سطوح مختلف بنتونیت فرآوری شده و نشده (مونتموریلونیت) و زئولیت (کلینوپتیلیولیت) در سطوح مختلف پروتئین قابل تجزیه (در شکمبه) بر غلظت نیتروژن آمونیاکی، قابلیت حل و قابلیت هضم پروتئین در شرایط درون شیشه ای

3610

13 : بررسی گذشته نگر وضعیت مصرف داروهای ضد باکتریایی در تعدادی از مزارع پرورش طیور گوشتی استان تهران

3611

14 : گزارش یک مورد میکزوسارکومای دهانی در سگ

3612

1 : مدل آماری برآورد تبخیر از سطح مخزن چاه نیمه سیستان به روش بیلان حجمی

3613

2 : تاثیر کشت گونه Atriplex canescens روی خاک مراتع زرند ساوه

3614

3 : معرفی دو گونه Eucalyptus leucoxylon و Eucalyptus torquata به عنوان منابعی غنی از 1، 8 – سینئول

3615

4 : گیاهان داروئی منطقه حفاظت شده گنو

3616

5 : بررسی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از چوب صنوبر (Pinus nigra)

3617

6 : ارزش غذایی سرشاخه و میوه دو گونه مرتعی کهور و آکاسیای چتری

3618

7 : تعیین مدل مناسب تنوع گونه ای برای جوامع گیاهی کویر میقان اراک و تاثیر برخی از عوامل اکولوژیک بر آن

3619

8 : معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان رویشگاه سرخدار افراتخته

3620

9 : اثر قلیائیت موثر بر خواص خمیر کاغذ تهیه شده از چوب Eucalyptus camaldulensis به روش پخت کرافت

3621

10 : رستنی های منطقه ونک سمیرم (استان اصفهان)

3622

1 : بررسی فونستیک حشرات زیان آور و دشمنان طبیعی آن در مزارع کلزای نقاط مختلف ایران

3623

2 : بررسی و مقایسه وضعیت عناصر غذایی خاک با تاکید بر P, K و N در اراضی کشاورزی و مرتعی (مطالعه موردی خدابنده زنجان)

3624

3 : ارزیابی خاک های زیر کشت برنج با استفاده از روش FCC و پارامتریک و مقایسه آنها با یکدیگر در استان گیلان

3625

4 : اثر محلول پاشی ازت، بر و روی بر تشکیل و کیفیت میوه بادام

3626

5 : بررسی ویژگی های مورفولوژیک و فیزیولوژیک موثر در رقابت گندم زمستانه (Triticum aestivum) در مقابل یولاف وحشی (Avena ludoviciana Dur.)

3627

6 : بررسی عملکرد آموزش مبارزه با کرم خوشه خوار انگور به کمک دانش بومی و دانش رسمی (مورد مطالعه: موکاران شهرستان دنا)

3628

7 : اثرات آللوپاتیک گونه های مختلف درمنه (.Artemisia spp) روی جوانه زنی بذور و رشد گیاهچه یولاف وحشی (Avena ludoviciana)

3629

8 : مطالعه مراحل نمو و ارتباط آنها با عملکرد دانه درده ژنوتیپ پیشرفته گلرنگ

3630

9 : ارزیابی چند روش برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره NOAA در حوزه آبریز دریاچه ارومیه

3631

10 : ارزشیابی مراکز تحقیقات مدل ها، روش ها و مطالعه موردی: مرکز تحقیقات روستایی

3632

1 : ارتباط میزان صید پره های ساحلی با فراوانی بی مهره گان کفزی دریای خزر در حوزه استان گیلان

3633

2 : بررسی مقایسه ای قابلیت هضم پروتیین پودر آرتمیا و پودر ماهی تحت شرایط in vitro و in vivo

3634

3 : تعیین اثرات پرورش توام خیار دریایی با میگوی سفید هندی Penaeus indicus بر روی رشد وزنی و طولی میگوها

3635

4 : تعیین ترکیبات شیمیایی و ضرایب هضمی نی با روش های in vitro و in vivo در استان خوزستان

3636

5 : استفاده از بلوک ملاس- اوره در تغذیه گاومیش های شیرده استان خوزستان

3637

6 : بررسی فون و پراکندگی پشه های جنس کولکس (دوبالان: کولیسیده) در استان گیلان

3638

7 : بررسی رژیم غذایی اردک ماهی (Esox lucius) تالاب امیرکلایه لاهیجان

3639

8 : بررسی صفات رشد و لاشه بره های حاصل از تلاقی نژاد زندی با زل

3640

9 : بررسی تاثیرات سطوح مختلف پروتیین بر روی معیارهای شاخص رشد بچه ماهی (Rutilus frisii kutum, Kamenskii, 1901) با بهره گیری از جیره نیمه خالص

3641


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٠/٦/۱٠ admin توسط 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است